THE TEAM

Convener

Bhomesh Joshi
Cultural Secretary
Pushpa Kashyap
Joint Cultural Secretary

Secretaries

Abhishek Kumar
General Secretary
Kumar Nishant
General secretary
Shekhar kumar
Joint secretary
Shubham Sinha
Joint secretary
Pratyush prakash
Finance Secretary
Rishabh Agarwal
Executive Secretary
Navin Nishant
Executive Secretary
Nikhil Kumar
Deputy Secretary
Alok Gaurav
Deputy Secretary
Nisha Sinha
Secretary Internal Affairs
Ekash Gupta
Secretary External affairs
Tanisha
Chief Secretary

Post Holders

Sunny Shekhar rathore
Spokesperson
Zaid Khan
Management Head
P Sagar Reddy
Management Head
Swarnima Ranjan
Marketing Head
Saurav Kumar
Inventory Manager
Venkatesh Prasad Sahoo
Inventory Manager

Planning And Development

Aditya Nihal
Rohit

Web Development

Omkar Mishra
Piyush Meshram
Salman Kashif

Creative And Decoration

Bittu Balram
Abhishek Pandey
Avinash
Vikas
Srilekha
Shubhangi

App Development

Saurav

Event Management

Dammu Sri LakshmiKant
Gagandeep Kaur
Leera Shashank
Laxman Das
Praneeth
Piyush
Pitan

Hospitality

Dibyajyoti
Mithlesh Trivedi
Indrani Dey
Tithi Haldar
Deo
Mohit
Saurabh Bharti

Corporate Affairs

Ranjith

Public Relations

Prashanth Godwin Kerkata
Ishani Sarkar
Sangeeta
Mahesh

Promotion And Social Media

Samaja Battula
Tanya Omar

Logistics And Security

Kaushal Kishore
Shashi Kant Paswan
Roshan
Sagar
Liren